Mercats - Investigacions en Curs
 • Semeoticons

  Descripció

  Per a la prevenció de malalties cardio-metabòliques, la Comissió Europea ha finançat el projecte d'investigació ICT (Information & Communication Technology) per a la salut, que desenvoluparà un sistema d'auto-monitorització a través d'un mirall anomenat “Wize Mirror” (mirall intel.ligent) que tindrà la funció d'orientar a les persones cap a uns estils de vida més saludables.

  Segons els experts en medicina semiòtica, el rostre humà és un revelador d'informació clau sobre l'estat de la salut de les persones. La idea principal de SEMEOTICONS, nom obtingut de les sigles “SEMEiotic Oriented Technology for Individual’s CardiOmetabolic risk self-assessmeNt and Self-monitoring”, pretén explorar el rostre como indicador del benestar del individuo a través de la traçabilitat dels trets físics i les expressions.

  El mirall intel.ligent “Wize Mirror” recopilarà les dades obtingudes en format d'imatges i vídeos. Aquestes dades seran processades amb mètodes avançats per extreure la biometria, la morfologia, la colorimetria, i descriptors de composició derivats del rostre del individuo. L' "índex de benestar", serà obtingut de la integració d'aquests descriptors en un model virtual, que rastrejarà i monitoritzarà l'evolució diària de l'estat del individu.

  L'individu obtindrà suggeriments i indicacions per ajudar a fomentar el manteniment d'un estil de vida correcte, així como reduir els mals hàbits. Els usuaris tindran la possibilitat de compartir les dades obtingudes diàriament amb professionals de la salut a fin de rebre, quan sigui necessari, assessorament expert i recolzament directe.  Aquest projecte és co-finançat per a l' Unió Europea dins del Programa “Setè Programa Marc”.
  Visiteu el web del projecte clicant www.semeoticons.eu
  Descarregueu el folletó del projecte aquí

  El Consorci

  El consorci de SEMEOTICONS està format per 10 associats de 7 països (França, Grècia, Itàlia, Noruega, Espanya, Suècia i Anglaterra). 6 instituts d'investigació, de medicina i TIC, i 4 empreses estan implicades en el projecte que estarà coordinat pel Centre Nacional d'Investigació Italiana (CNR, Italian National Council of Researches). 3 centres mèdics ubicats a Pisa, Milà i Lió recolzaran l'investigació permetent fer proves amb el mirall intel.ligent entre els seus pacients.

  Partners:

 • Rolling Lights

  Descripció

  El projecte consorciat Rolling Lights es basa en la recerca en dispositius d'il·luminació flexible mitjançant tècniques de deposició "Roll to Roll" per arquitectura tèxtil. Té com a objectiu general, dotar al sector de l'arquitectura tèxtil de noves tecnologies per tal de poder crear dispositius d'il·luminació flexible, amb funcionalitats com la il·luminació ambiental, visibilitat i màrqueting.

  Aplicacions com carpes, tendals, para-sols, panells publicitaris i tendes de campanya, ofereixen el potencial d'integrar la funció electroluminiscent per tal de guanyar valor en el mercat, des del punt de vista del màrqueting, la publicitat i la il·luminació d'ambients.  El repte del projecte Rolling Lights, és aconseguir un teixit capaç d'emetre llum i que mantingui les propietats inherents del tèxtil (flexibilitat, suavitat, confort, etc.). Actualment no existeix en el mercat un teixit electroluminiscent on s'hagi imprès directament tecnologia EL, doncs es tracta d'una novetat mundial.

  Durant la fira de l'Electrònica es van presentar les novetats del proyecte. Molta gent va mostrar interés per la tecnologia

  Visiteu el web del projecte clicant aquí.

  Aquest projecte és finançat per ACC1Ó i co-finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del Programa Operatiu de Catalunya 2007-2013.