La nostra història

A DRACO, transformem l’avantguarda tecnològica al bastó màgic que converteix les seves visions en realitats palpables i projectes d’èxit ressonant. Ens sentim orgullosos de ser els artífexs darrere de desafiaments tecnològics, catalitzant idees innovadores en solucions de valor incalculable per als nostres clients. Amb un profund enteniment que cada somni porta amb si el potencial de convertir-se en una fita, a DRACO ens posicionam com els executors predilectes de les seves més audaces ambicions tecnològiques.

L’oferta de DRACO es distingeix per la seva naturalesa integral i personalitzada, fonamentada sobre les tecnologies més capdavanteres del mercat. El nostre espectre de serveis inclou des del disseny electrònic avançat i programari de control per a prototips innovadors fins a la gestió i realització de produccions en sèrie. Aquest enfocament holístic no permet acompanyar els nostres clients en cada etapa del procés: des de la concepció i el disseny inicial, passant pel desenvolupament i la industrialització, fins a aconseguir un servei robust de manteniment postvenda.

Entenem que el temps és un recurs invaluable al mercat dinàmic actual. Per això, a DRACO ens esforcem per accelerar el “time to market” dels seus projectes, assegurant una transició fluida i eficient de les idees al mercat. La nostra metodologia àgil, combinada amb la nostra infraestructura tecnològica avanzada, garanteix que els projectes no només compleixin els més alts estàndards de qualitat i innovació, sinó que també es materialitzin en el temps més òptim possible.

Amb DRACO com el seu aliat estratègic, no només estan escollint un proveïdor de solucions d’enginyeria electrònica, sinó un soci compromès amb l’èxit i l’excel·lència del seu projecte. Nosaltres distingim per la nostra habilitat per anticipar desafiaments, adaptar-nos a les necessitats canviants i superar les expectatives, posicionant als nostres clients diversos passos endavant en la carrera tecnològica.

DRACO és més que enginyeria; és la promesa de transformar el potencial en excel·lència, portant els seus projectes des del regne dels somnis fins a la realitat tangible, amb la velocitat, precisió i qualitat que el mercat actual demana. Benvinguts al futur de l’enginyeria electrònica, on les seves ambicions es troben el terreny fèrtil per créixer i prosperar.

Tecnologia

Draco Systems es posiciona a l’avanguarda del desenvolupament tecnològic, emprant un espectre ampli de solucions avançades en maquinari i programari per dur a terme els projectes dels nostres clients. La nostra experiència abasta des del disseny electrònic i la fabricació de dispositius fins al desenvolupament de programari a mesura, integrant les darreres tecnologies per oferir productes innovadors i d’alta qualitat.

A l’àmbit del maquinari, utilitzem microcontroladors d’última generació i plataformes de desenvolupament versàtils, com a microcontroladors com a microprocessadors, s’adaptin a les necessitats específiques de cada projecte per garantir un rendiment òptim i eficiència energètica. La incorporació de tecnologies de conectivitat, incloent Wi-Fi, Bluetooth i LTE, permet que els nostres dispositius ofereixin una experiència d’usuari connectada i interactiva, essencial per a aplicacions IoT i solucions d’automatització.

Per al desenvolupament de programari, Draco Systems aplica metodologies àgils i eines d’avanguarda que facilitin la creació d’aplicacions robustes i segures. Utilitzem sistemes operatius en temps real (RTOS) per garantir respostes ràpides i fiables a les critiques d’aplicacions, mentre que les nostres solucions al núvol aprofitin plataformes com AWS, Azure, Google,… per al processament i l’anàlisi de grans volums de dades, assegurant-se. escalabilitat i accessibilitat.

La seguretat és una prioritat a tots els nostres projectes. Implementem pràctiques de desenvolupament segur i tecnologies de xifrat avançades tant al hardware com al programari, protegint les dades dels usuaris i assegurant la integritat dels dispositius contra les amenaces externes.

L’experiència acumulada per Draco Systems en una àmplia gamma de sectors no permet accelerar el procés de desenvolupament, reduint significativament el temps de llançament al mercat (time-to-market). La nostra comprensió profunda de les tecnologies emergents i la nostra capacitat per integrar de manera eficient transformen les idees dels nostres clients en productes duradors i exitosos. En triar Draco Systems, els nostres clients no només adquireixen un soci tecnològic, sinó que també es beneficia del nostre compromís amb l’excel·lència i la nostra dedicació a superar les expectatives, convertint cada projecte en una història d’èxit al mercat.

 

Connectivitat

 • Wi-Fi : Estàndar omnipresent per a xarxes inalámbricas, essencials per a dispositius connectats a Internet.
 • Bluetooth i BLE (Bluetooth Low Energy) : Per a comunicacions de curt abast i baix consum, ideals per a wearables i dispositius IoT.
 • Zigbee y Z-Wave : Utilitzats en domòtica per crear xarxes de sensors i actuadors de baixa potència.
 • NFC (Near Field Communication) : Per a intercanvis de dades segurs a curta distància.
 • LTE, 5G : connectivitat cel·lular per a aplicacions IoT que requereixen mobilitat o estan fora de l’abast del Wi-Fi.
 • LoRaWAN : Comunicació de llarg abast i baix consum, ideal per a aplicacions IoT en àrees extenses.
 • Sigfox : Red dedicada IoT que ofereix serveis de baixa velocitat, però de molt baix cost i energia.

Microcontroladors, Microprocessadors i Tecnologies de Processament

 • Microcontroladors (p. ex., AVR, PIC, STM32): Cor de molts dispositius electrònics, ofereixen una solució completa en un xip únic.
 • Microprocessadors (p. ex., ARM Cortex, Intel x86, AMD): Més potents que els microcontroladors, per tarees de computació intensiva.
 • FPGA (Field Programmable Gate Array) : Per prototipat ràpid i aplicacions que requereixen alta flexibilitat i velocitat.
 • SoC (System on Xip) i SiP (System in Package): Integren funcions de múltiples xips en un, eficientitzant l’espai i el consum.
 • Edge AI (Intel·ligència Artificial a la Vora) : Processadors optimitzats per executar models d’IA al dispositiu, minimitzant la latència i el consum d’ample de banda.

Tecnologia Analògica, Sensors i Fonts d’Alimentació

 • Amplificadors operacionals i Circuits integrats de senyal mixt : Fonamentals per al processament de senyals analògics.
 • Sensors (temperatura, humitat, moviment, etc.) : Convertidors de fenòmens físics en senyals elèctrics, crucials per a la interacció amb l’entorn.
 • Convertidors ADC i DAC : Per a la conversió entre senyals analògiques i digitals.
 • Fonts d’alimentació (lineals, commutades) : Crucials per proporcionar energia eficient i estable als dispositius electrònics.
 • Bateries i sistemes de gestió denergia : Per a dispositius portàtils i wearables, optimitzant la durada de la bateria.

Programari: Sistemes Operatius, Llenguatges de Programació i Eines

 • Linux i les seves distribucions : Base per a molts sistemes encastats i servidors.
 • RTOS (Real-Time Operating System), com FreeRTOS : Per a aplicacions que requereixen respostes en temps real.
 • Llenguatges de programació: C i C++ (dominants en sistemes embeguts), Python (popular en desenvolupament ràpid i prototipat), JavaScript (per a aplicacions IoT connectades a la web), i Rust (emergent per la seva seguretat i rendiment).
 • Eines de desenvolupament i versionat: Git, Docker, i plataformes de CI/CD com Jenkins, faciliten la col·laboració i automatització del desenvolupament de programari.

Aquestes llistes inclouen un espectre ampli de les tecnologies fonamentals a l’enginyeria electrònica, reflectint tant solucions tradicionals com tendències emergents en el disseny de HW i SW.

Prototips 3D

La impressió 3D ha revolucionat el món del disseny i la fabricació de prototips electrònics, oferint una versatilitat i eficiència sense precedents en la creació d’encapsulats. Aquesta tecnologia no només accelera significativament el procés de desenvolupament de productes, sinó que també permet una personalització extrema, adaptant-se a les necessitats específiques de cada projecte. La utilització de materials tècnics, incloent aquells amb propietats ESD (Descàrrega electrostàtica), s’amplia encara més les possibilitats i avantatges d’aquesta tècnica innovadora.

Avantatges de la Impressió 3D per a Encapsulats de Prototips Electrònics: 

Rapidesa en el Desenvolupament : La impressió 3D permet la creació ràpida d’encapsulats per a prototips electrònics, reduint dràsticament els temps de desenvolupament. Això és crucial en un mercat competitiu on el “time to market” pot ser determinant per a l’èxit d’un producte.

Personalització i Flexibilitat : Cada projecte pot requerir encapsulats de formes úniques o amb especificacions molt detallades. La impressió 3D ofereix la flexibilitat necessària per dissenyar i produir components que s’ajusten exactament als requeriments de cada dispositiu electrònic.

Reducció de Costos : En eliminar la necessitat de motlles i eines específiques per a la producció, la impressió 3D reduir significativament els costos associats al disseny i fabricació de prototips. Això fa que la tecnologia sigui accessible inclòs per a startups i petites empreses.

Proves i Modificacions Eficients: La facilitat per realitzar canvis en el disseny digital i produir un nou prototip ràpidament facilitar un procés iteratiu de proves i modificacions. Això assegura un desenvolupament més eficient del producte, permetent optimitzar el disseny de l’encapsulat abans de la producció en massa.

Ús de Materials Tècnics amb Propietats ESD : La possibilitat d’utilitzar materials amb propietats de descàrrega electrostàtica (ESD) és especialment avantatjosa a l’electrònica, on la protecció contra les descarregues és crítica. Els materials ESD a la impressió 3D poden ajudar a prevenir danys als components sensibles, millorant la fiabilitat i la durabilitat del producte final.

Prototips Funcionals i Estètics: A més de funcionalitats tècniques, la impressió 3D permet la creació d’encapsulats amb acabats estètics superiors. Això és ideal per a presentacions a clients, fires comercials o campanyes de crowdfunding, on l’aparició del prototip pot influir significativament en la percepció del producte.

Sostenibilitat : La impressió 3D contribueix a la sostenibilitat en minimitzar el malbaratament de material, ja que només s’utilitza el material necessari per crear l’objecte. A més, la capacitat de produir components localment reduïx la petjada de carboni associat al transport de materials i productes.

En resum, la impressió 3D d’encapsulats per a prototips electrònics utilitzant materials tècnics com els ESD, representa una eina poderosa per a enginyers i dissenyadors. La seva capacitat per combinar ràpidament, personalització, eficiència de costos i funcionalitat obre noves possibilitats en el desenvolupament de productes electrònics, assegurant que els innovadors puguin dur a terme les seves idees al mercat de manera més ràpida i eficaç que mai.

Com no podem posar totes les tecnologies que existeixen falta o òptimes desenvolupaments, hem posat una llistes que abarquen un espectre ampli de les tecnologies fonamentals en la enginyeria electrònica, reflectint les solucions tradicionals com a tendències emergents en el disseny de HW i SW.

Solucions

En un món on la tecnologia avança a passos agitats, trobeu el soci adequat per materialitzar projectes innovadors que són crucials. DRACO es posiciona a l’avantguarda d’aquest escenari dinàmic, oferint solucions que no només responen a les demandes actuals sinó que també preveuen les futures. Amb un legit de més de dues dècades liderant el sector de l’enginyeria electrònica, DRACO s’erigeix ​​com a col·laborador ideal per dur a terme qualsevol projecte tecnològic des del concepte fins a la realitat, fent ús de les últimes tecnologies disponibles.

La nostra dedicació a la innovació i la qualitat ens motiven a fer servir eines i metodologies avançades, s’alineen perfectament amb els principis de la indústria 5.0. Utilitzem la digitalització, l’automatització i la intel·ligència artificial per optimitzar tots els processos, des del disseny i desenvolupament fins a la producció i el manteniment. Aquesta integració tecnològica ens permet oferir solucions integrals a mesura, assegurant els resultats que superin les expectatives en termes de qualitat, eficiència i temps de sortida al mercat.

A DRACO, entenem que cada projecte és únic i mereix una atenció especialitzada. Per això, adaptem les nostres capacitats tecnològiques a les necessitats específiques dels nostres clients, garantint solucions personalitzades que s’ajustin perfectament als seus requisits. El nostre enfocament col·laboratiu ens converteix en més que un proveïdor; som el seu soci estratègic, comprometits amb l’èxit del seu projecte a cada pas del camí.

Triar DRACO significa optar per un soci amb l’experiència, el coneixement i la infraestructura tecnològica necessària per enfrontar-se als desafiaments de la matinada. Ens enorgulleixem ser líders en la implementació de solucions d’avantguarda, i estem preparats per ajudar-lo a convertir les vostres idees més audaces en realitats tangibles. Amb DRACO, el seu projecte no només aconseguirà els seus objectius, sinó que també establirà nous estàndards d’innovació i qualitat al sector tecnològic.