Draco Systems SL

Producció preparada per a SmartFactory 4.0

La nostra història

Amb més de dues dècades marcant el ritme en el sector tecnològic, Draco Systems s’enorgulleix d’anunciar la seva evolució natural: el salt estratègic cap al muntatge per a tercers. Aquesta decisió no és només un reflex de la nostra vasta experiència, sinó també el nostre compromís constant amb la innovació i l’excel·lència. Utilitzant la tecnologia més avançada en maquinària i abraçant la digitalització total, ens posicionam a l’avantguarda de la Industria 4.0, establint un nou estàndard en la fabricació electrònica.

A Draco Systems, entenem que el cor d’un servei excepcional resideix en la capacitat d’anticipar i superar les expectatives dels nostres clients. Per això, hem invertit sense reserves en tecnologia de punta i processos de digitalització integral que ens permeten oferir solucions personalitzades, flexibles i de màxima qualitat. Des del disseny i desenvolupament fins a la producció i l’ensamblatge final, cada pas s’optimitza mitjançant sistemes intel·ligents i automatitzats, assegurant una eficiència i precisió sense precedents.

El nostre enfocament a la indústria 4.0 no només millora la nostra capacitat de producció, sinó que també reforça la traçabilitat i la transparència al llarg de tot el procés de fabricació. Aquest compromís amb la innovació i la qualitat no permet oferir als nostres clients el que realment valoren: solucions d’enginyeria electrònica fiables, durades i la vanguardia tecnològica.

Al triar Draco Systems, els nostres clients beneficien d’una col·laboració que entenen i anticipen les seves necessitats, transformant els desafiaments en oportunitats i objectius en realitats. Nosaltres enorgullecem ser socis clau en el seu èxit, proporcionant no sols productes excepcionals, sinó també un valor afegit inigualable al mercat.

Draco Systems: més que un proveïdor, som el seu soci estratègic cap al futur de la innovació en enginyeria electrònica. Ben vinguts a la nova era de la manufactura, on lexperiència és una a la tecnologia per crear lextraordinari.

Prototips

Petites produccions
Pre-sèrie

Grans Produccions

Gestio de compres

de components

Gestió d’alternatives

Redisseny

Traçabilitat

Seguiment

Fàbrica intel·ligent (5.0)

P&P (SMD)

Les màquines de P&P (Pick and Place), representen l’avantguarda de la tecnologia en muntatges superficials, oferint solucions integrals i d’alta precisió per a la indústria electrònica. Aquests sistemes avançats són capaces de manejar una àmplia gamma de components amb exactitud inigualable, garantint una producció eficient i d’alta qualitat. La flexibilitat de les màquines Siplace permet la seva adaptació a diferents mides de producció, des de sèries petites fins a grans volums, assegurant sempre el màxim rendiment. Aquest nivell d’adaptabilitat els fan ideals per a una àmplia varietat d’aplicacions, des de prototips fins a la fabricació en massa. La precisió i la fiabilitat de les màquines Siplace millora significativament l’eficiència de la línia de producció, reduint el temps d’inactivitat i els costos operatius, el que es converteix en una inversió vàlida per a qualsevol empresa enfocada a la innovació i la qualitat.

Característiques:

 1. Alta Precisió i Fiabilitat : Garantitzan la col·locació exacta de components, el que és crucial per a la integritat i funcionament dels productes electrònics.
 2. Versatilidad en Componentes : Capacitat per muntar un ampli rang de components de diferents mides i formes.
 3. Adaptabilitat a Diversos Volums de Producció : Des de petites tirades fins a grans volums, permetent escalabilitat sense comprometre la qualitat.
 4. Optimizació del Tiemps de Producció : Reducció significativa del temps d’inactivitat gràcies a la seva eficiència i rapidesa en el muntatge.
 5. Fàcil Integració amb Sistemes Existents : Compatibilitat amb altres línies de producció i sistemes de programari, facilitant un flux de treball cohesiu.
 6. Programari Intuïtiu i Avançat : Facilita la programació, gestió i optimització de la producció, millorant continuament els processos.
 7. Compromis amb la Sostenibilitat : Dissenyades pensant en l’eficiència energètica i la reducció de l’impacte ambiental.

Aquestes característiques destaquen a les màquines de P&P Siplace com a líders al mercat, oferint a les empreses una eina poderosa per millorar les seves capacitats de producció i mantenir-se a l’avantguarda en la indústria electrònica.

Selectiva (THT)

La soldadura selectiva amb ona, com la dels equips ERSA, representa un avanç significatiu en els processos de fabricació electrònica, en combinar l’eficiència i la precisió en l’aplicació de soldadura en punts específics dels circuits. La tecnologia permet a les empreses aconseguir una qualitat de soldadura superior en components muntats en superfície a través d’orificis, sense comprometre components adjacents o la integritat del PCB. La capacitat d’adaptar-se a diferents mides de lot i la facilitat de programació d’aquestes màquines fa que es vegi una solució ideal per a una àmplia gamma d’aplicacions de soldadura, des de prototips fins a producció en massa, assegurant així una inversió rendible i durada per a qualsevol empresa comprometida. amb l’excel·lència a la fabricació electrònica.

Traçabilitat – Indústria 4.0/5.0

Draco Systems ha apostat per la implementació de la indústria 4.0/5.0 i ha transformat radicalment els processos de fabricació, integrant tecnologies digitals avançades per crear sistemes de producció intel·ligents i automatitzats. La revolució industrial permet una traçabilitat sense precedents des de l’origen dels components fins al control de qualitat i l’assemblatge final, assegurant una visibilitat completa del cicle de vida del producte. La traçabilitat per components i equip facilitat per la Indústria 4.0/5.0 garanteix la màxima qualitat i eficiència, permetent a les empreses respondre ràpidament a les demandes del mercat, optimitzar els recursos i reduir els desaprofitaments. En aprofitar dades en temps real i anàlisis avançades, les empreses poden predir manteniments, evitar temps d’inactivitat i personalitzar la producció a nivells anteriorment inimaginables, marcant l’inici d’una nova era a la fabricació.

Virtuts de la Indústria 4.0/5.0 i Traçabilitat:

 1. Visibilitat Completa : Traçabilidad total des de l’adquisició de components fins a la entrega final, assegurant la qualitat i el compliment dels estàndards.
 2. Eficiència i Millora : Optimització dels processos mitjançant l’ús de dades en temps real, per reduir significativament els temps de cicle i augmentar la productivitat.
 3. Flexibilitat en la Producció : Capacitat per adaptar-se ràpidament als canvis en la demanda del mercat o personalitzar productes segons les necessitats específiques dels clients.
 4. Reducció de Costes i Desperdicis : Millora en la gestió d’inventaris i reducció de desperdicis gràcies a una planificació més precisa i processos de fabricació optimitzats.
 5. Mantenimient Predictiu : Ús de sensors i IA per determinar errors en equips abans que succeeixin, minimitzant els temps d’inactivitat i allargant la vida útil de la maquinària.
 6. Seguretat i compliment : Millores en seguretat gràcies a l’automatització de tasques perilloses i la capacitat de rastrejar i assegurar el compliment de les normatives internacionals.
 7. Decisions Basades en Dades : Capacitat de prendre decisions estratègiques informades basades en l’anàlisi de dades complexes, millorant la competitivitat i la innovació.
 8. Personalització a Escala : Producció personalitzada massiva que permet oferir productes únics a cada client sense comprometre l’eficiència.

La Indústria 4.0/5.0 i el seu enfocament en la traçabilitat avançada representant el futur de la fabricació, on l’eficiència, la qualitat i la personalització són l’estàndard, i no l’excepció, permetent a les empreses sense mantenir-se al dia amb les tendències del mercat sinó liderar la innovació en els seus respectius camps.

Finalment i responen a l’actualitat Draco Systems decideix aplicar els principis de la Indústria 5.0 així doncs ofereix un salt qualitatiu en la integració de la col·laboració humana i la automatització avançada. Aquesta evolució no només augmenta l’eficiència i la productivitat, sinó que també enriqueix el procés creatiu, afavorint la innovació personalitzada i sostenible. Al centrar-se en la personalització massiva i el benestar dels treballadors, Draco pot oferir solucions més adaptades a les necessitats específiques dels clients, alhora que promou un ambient de treball més segur i motivador. Aquest enfocament no solament millora la competitivitat sinó que també reforça la sostenibilitat i la resiliència empresarial davant els canvis constants del mercat.

Qualitat

A l’entorn dinàmic de la producció electrònica, especialment al muntatge de plaques SMD, l’adopció de processos de qualitat avançats com la Inspecció Òptica Automatitzada (AOI) 2D/3D, llit de punxes (proves ICT/FCT), proves funcionals , assemblatge i verificació per raigs X, constitueixen la columna vertebral per assegurar l’excel·lència en els productes finals. L’AOI 2D/3D és essencial per detectar defectes superficials i de volum en components i soldadures, assegurant la identificació primerenca d’errors i la conformitat amb els estàndards de qualitat. El llit d’agulles, a través de les proves ICT (Test de Circuit Integrat) i FCT (Test Funcional), permet avaluar no només la correcta instal·lació de components sinó també la funcionalitat electrònica completa de la placa, garantint que cada unitat funcioni segons les especificacions.

Les proves funcionals porten aquest procés un pas més enllà, simulant l’entorn operatiu del dispositiu per verificar-ne el rendiment en condicions reals, el que resulta crucial per anticipar i corregir falles abans d’arribar a l’usuari final. Per altra banda, l’assemblatge de precisió i la verificació dels raigs X ofereixen una visió detallada de les capes internes de les plaques, identificant possibles defectes ocults que altres tècniques podrien passar per alt, com a soldadures fredes o ponts de soldadura.

La integració d’aquests processos de qualitat no només eleva l’estàndard dels productes electrònics produïts, sinó que també reflecteix un compromís amb l’excel·lència i la innovació. Aquest enfocament proactiu cap a la qualitat reduïx significativament el risc de fallades, millora la satisfacció del client i reforça la competitivitat de l’empresa al mercat. En resum, les virtuts d’implementar aquests rigorosos controls de qualitat a la producció de plaques SMD són fonamentals per assegurar el lliurament de productes electrònics fiables i d’alt rendiment, posicionant l’empresa com a líder en qualitat i fiabilitat a la indústria electrònica.

Acabat / Proteccions

El coating o revestiment a les plaques electròniques és un procés crucial que implica l’aplicació d’una capa protectora sobre els components i els circuits. Aquesta pràctica es realitza amb l’objectiu de protegir els elements electrònics contra factors adversos com la humitat, la pols, les vibracions i els canvis de temperatura, així com de possibles danys mecànics i químics. A més, el coating ajuda a prevenir la corrosió dels metalls i la degradació dels materials, allargant significativament la vida útil dels dispositius.

Una de les principals avantatges d’aplicar el coating a les plaques és la seva capacitat per millorar la fiabilitat dels equips electrònics. En entorns exigents o en condicions extrems, aquesta capa protectora és essencial per garantir el funcionament correcte i continuat dels aparells. També es reduïx significativament el risc de curtcircuits i altres problemes elèctrics, ja que el revestiment actua com un aïllant eficaç.

En resum, el coating ofereix una protecció robusta i perllonga la vida dels components electrònics, sent una inversió imprescindible per a qualsevol aplicació que requereixi alta durabilitat i rendiment constant, especialment en sectors com l’automoció, la medicina, o la indústria militar. Aquest procés no només incrementa la seguretat dels dispositius sinó que també contribueix a la reducció de costos de manteniment i reparació a llarg termini.

El potting, o encapsulat, és un procediment utilitzat en la fabricació de plaques electròniques per augmentar la seva protecció i durabilitat. Aquesta tècnica consisteix en omplir un component o una placa completa amb un compost líquid que, un cop endurit, forma una barrera sòlida i protectora. Aquesta barrera protegeix els components electrònics contra l’impacte, la humitat, la pols, les vibracions i altres factors ambientals que podrien danyar els circuits.

Una de les principals avantatges de l’encapsulat és la seva capacitat per protegir de manera integral els components més vulnerables. A diferència del coating, que aplica una capa fina i superficial, el potting submergeix totalment els components, oferint una protecció molt més robusta i completa. Això és particularment útil en aplicacions on els dispositius estan exposats a condicions extremadament adverses, com per exemple en l’electrònica marina o en dispositius utilitzats en entorns industrials pesants.

A més, el potting també contribueix a millorar la resistència dielèctrica de l’assemblea, augmentant així la seguretat dels dispositius en aplicacions d’alta tensió. Aquesta tècnica pot ajudar a prevenir curtcircuits i altres problemes elèctrics derivats de l’exposició a l’humitat o a substàncies conductores.

En conclusió, l’encapsulat és essencial per a la protecció i la prolongació de la vida útil dels components electrònics en condicions exigents. Amb la seva aplicació, els fabricants poden assegurar que els seus productes són capaços de resistir els desafiaments ambientals més durs, reduint alhora els costos associats al manteniment i reparació. Això fa que el potting sigui una inversió valuosa per a sectors com l’automoció, l’aeroespacial, la defensa i qualsevol altre que requereixi una protecció extra en els seus components electrònics.

ISOs

La norma ISO 9001 és un estàndard internacional que defineix els requisits per a un sistema de gestió de la qualitat (SGC). Tenir aquesta certificació és essencial per a les empreses que volem demostrar la seva capacitat per oferir productes i serveis que compleixin tant les expectatives dels clients com els requisits legals i reglamentaris. Implementar un SGC conforme a la ISO 9001 ajuda a millorar els processos interns, augmentar l’eficiència i optimitzar la gestió de recursos, tot garantint una millora contínua. A més, posseir aquesta certificació pot millorar la imatge de l’empresa davant dels clients i pot ser un factor decisiu en la concessió de nous contractes o en l’entrada a nous mercats. En resum, la ISO 9001 no només reforça la qualitat i la fiabilitat dels productes, sinó que també promou una cultura d’excellència i confiança entre clients i proveïdors.  APROVADA 2024

La ISO 13485 és una norma internacional que especifica els requisits per a un sistema de gestió de la qualitat específicament dissenyat per a la indústria de dispositius mèdics. Aquest estàndard es centra en garantir la conformitat dels productes mèdics, la seguretat dels pacients i la coherència en la prestació de serveis mèdics relacionats. Tenir la certificació ISO 13485 és crucial per a les empreses que desitgen operar en el mercat global de la salut, ja que demostra el compromís de l’empresa amb la qualitat i la seguretat dels seus productes. A més, facilita el compliment de les regulacions internacionals i millora la confiança dels clients i altres parts interessades en la capacitat de l’empresa per lliurar productes i serveis que són sistemàticament fiables i segurs. TRAMITACIÓ EN CURS

La ISO 14001 és centrada en els sistemes de gestió ambiental (SGA). Aquesta norma ajuda les organitzacions a millorar el seu rendiment ambiental mitjançant una gestió més eficient dels recursos i la reducció dels residus, minimitzant així l’impacte ambiental de les seves operacions. Implementar un SGA conforme a la ISO 14001 no només contribueix a la sostenibilitat ambiental sinó que també pot oferir avantatges econòmics significatius, com la reducció de costos i la millora de la imatge corporativa. Això pot atreure nous clients que valoren la responsabilitat ambiental, a més de complir amb la legislació vigent i reduir el risc de sancions legals i reputacionals. TRAMITACIÓ EN CURS